bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


Płatności za warsztaty dokonuje się z góry za cały miesiąc. Wpłaty należy uiścić przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury:
54 8804 0000 0000 0024 5906 0001
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko Uczestnika; nazwę warsztatów; miesiąc, za który dokonywana jest opłata!!!
Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie opłaty na adres mailowy: biuro@ldk.limanowa.pl

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy