bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Limanowska Słaza otrzymała dwuletnie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Prestiżowy Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” otrzymał dwuletnie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na lata 2018 - 2019 w ramach priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Finansowe wsparcie w wysokości 50.000 zł, udzielone zostało na organizację 44. i 45. edycji Festiwalu.

„Limanowska Słaza” to jedno z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych i kulturalnych w naszym regionie, które trwa od ponad 43 lat i z roku na rok przyciąga tłumy entuzjastów kultury ludowej. Głównym celem realizacji festiwalu jest troska o zachowanie dziedzictwa kultury Lachów Limanowskich, Lachów Sądeckich, Lachów Szczyrzyckich, Zagórzan, Górali Gorczańskich oraz Górali Białych. To prezentacja unikalnych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, tańcach, gwarze oraz obrzędach i zwyczajach ludowych. To celebracja zwyczajów i obyczajów pozwalająca utrwalać je tak, by zostały one zachowane dla przyszłych pokoleń. Festiwal ma charakter konkursu i co roku gromadzi około 800 wykonawców z całego powiatu limanowskiego.

W tym roku „Limanowska Słaza” uzyskała uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskując dofinansowanie w wysokości 25.000 zł na organizację festiwalu w 2018 roku i taką samą kwotę na organizację festiwalu w roku 2019. Kwoty te stanowią ponad 58,78% zakładanego budżetu zadania w tym roku i 52,58% zakładanego budżetu zadania w roku następnym. Wniosek Limanowskiego Domu Kultury uzyskał bardzo wysokie noty zarówno za część merytoryczną, strategiczną, jak i organizacyjną. Środki zostały przyznane w ramach programu Ministra „Kultura Ludowa i Tradycyjna” we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury.

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Organizatorem „Limanowskiej Słazy”, niezmiennie od 43 lat, jest Limanowski Dom Kultury. Festiwal od samego początku wspiera również Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.”

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy