bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Zapraszamy na konsultacje społeczne w Limanowej dotyczące KULTURY LACHOWSKIEJ


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Stowarzyszenie Lachów Sądeckich, Fundacja Kompania Sądeczan oraz Limanowski Dom Kultury zapraszają na kolejne spotkanie poświęcone wpisaniu kultury lachowskiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Konsultacje społeczne dedykowane grupom: Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich oraz Lachów od Dobrej, odbędą się 14 marca 2024 r. o godz. 18.00 w Limanowskim Domu Kultury.
Przygotowanie wniosku odbywa się we współpracy z Zespołem ds. Dziedzictwa Niematerialnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zespół koordynuje prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nakłada na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju. Obecnie znajduje się na niej 88 wpisów.


Więcej informacji o liście oraz aktualnych wpisach: TUTAJ

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy