bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Nowe stroje i instrumenty dla Zespół Regionalnego "Limanowianie" im. Ludwika MordarskiegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

 

Gorsety gładkie, koszule haftowane, spódnice marszczone, kierpce, chusty, koszule męskie, spodnie, kapelusze, buty męskie, pasy, kamizelki, gurmany, skrzypce, okaryna oraz fujarki wielootworowe zakupiono dla Zespołu Regionalnego "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego.

W sumie zespół został doposażony w 21 kompletnych strojów regionalnych Lachów limanowskich, 5 kompletnych strojów pasterskich oraz 5 instrumentów. Zakup nowych strojów i instrumentów był możliwy dzięki realizacji mikroprojektu pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020. Projekt ten Limanowski Dom Kultury realizuje od kwietnia bieżącego roku w partnerstwie z Domem Kultury w Dolnym Kubinie.

Głównym celem mikroprojektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - słowackiego poprzez prezentację najbardziej charakterystycznych tańców, śpiewu, strojów, instrumentów, w tym instrumentów pasterskich grup etnicznych Lachów i Orawiaków na tle walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Dołożono wszelkich starań aby odzwierciedlały one tradycyjne stroje ludowe z regionu lachowskiego. Do ich wykonania użyto oryginalnych materiałów, co jest bardzo istotne dla podkreślenia autentyczności i zgodności z tradycją naszych przodków. Przyczyni się do to niewątpliwie do popularyzacji, ochrony, kultywowania i rozsławiania dziedzictwa kulturowego tak w trakcie realizacji mikroprojektu jak i po jego zakończeniu.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy