bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

42. Limanowska Słaza - wyniki


Zakończył się 42. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”.

Dzisiaj o godz. 15:00, w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury, członek Komisji pan Benedykt Kafel odczytał Protokół, a następnie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Na zakończenie festiwalu odbył się koncert finałowy, w trakcie którego mogliśmy obejrzeć występy laureatów ubiegłorocznej „Limanowskiej Słazy”: Zespołu Regionalnego „Spod Kicek” i Zespołu Regionalnego „Szczyrzycanie”.

Oficjalnego zamknięcia festiwalu dokonał Gospodarz Festiwalu Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, a pan Marian Wójtowicz tradycyjnie zaprosił wszystkich do udziału w kolejnej, 43. Limanowskiej Słazie, która odbędzie się już za rok.

Poniżej zamieszczamy pełny protokół.

 
PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Konsultantów
42. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”,
który odbył się w dniach 3-6 listopada 2016 r. w Limanowej

Komisja Konsultantów w składzie:
1. Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog
2. Benedykt Kafel - etnograf
3. Artur Czesak - językoznawca
4. Marek Harbaczewski - choreograf

po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 94 punktów programu, w których uczestniczyło 718 osób w tym:
- 14 zespołów regionalnych: 8 dorosłych, 2 młodzieżowe i 4 dziecięce;
- 2 grup regionalnych;
- 12 muzyk: 6 dorosłych, 5 młodzieżowych i 1 dziecięcej;
- 16 instrumentalistów: 6 dorosłych, 3 młodzieżowych i 7 dzieci;
- 17 śpiewaków solistów: 7 dorosłych, 1 młodzieżowego, 9 dzieci;
- 14 grup śpiewaczych, 9 dorosłych, 3 młodzieżowych i 2 dziecięcych;
- 15 gawędziarzy: 9 dorosłych, 2 młodzieżowych i 4 dzieci;
- 4 mistrzów z uczniami

- postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody za starania o autentyczność, dbałość o gwarę, muzykę, śpiew i taniec:


ZESPOŁY REGIONALNE

Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 1.800 zł otrzymują: zespół regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy za program „Po kolędzie u Macieja” i zespół regionalny SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic za program „Śmiguśne słomioki”.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 1.200 zł otrzymują: zespół regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej za program „Obigrowka u pana młodego” oraz zespół regionalny JURKOWIANIE z Jurkowa za program „Oskubek”.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 1.000 zł otrzymują: zespół regionalny GORCE z Kamienicy za program „Z wióchom na Jana” i zespół regionalny SŁOPNICZANIE ze Słopnic za program „Obigrowka”.
Wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 600 zł przyznano zespołowi regionalnemu WILKOWICANIE z Wilkowiska za program „Spotkali się przy stodole”.

Nagrodę specjalną im. Jerzego Obrzuta za wierność wobec tradycji” w wysokości 800 zł i rzeźbę otrzymuje zespół regionalny SŁOPNICZANIE ze Słopnic.

Młodzież
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 zł przyznano zespołowi regionalnemu SZCZYRZYCANIE (grupa młodzieżowa) ze Szczyrzyca za program „Przed Matką Boską Zielną”.
Wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł otrzymuje młodzieżowy zespół regionalny OLSZOWIANIE z Olszówki za program „Rwanie lnu”.

Dzieci
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł otrzymuje: zespół regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy za program „Na wygonie płod lascom”.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 800 zł otrzymują: MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic za program „Na polanie” oraz zespół regionalny MALI WILKOWICANIE z Wilkowiska za program „Na pouzie”.
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymuje zespół regionalny DOLINA SŁOMKI ze Stronia za program „Na polanie”.


GRUPY REGIONALNE

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 500 zł otrzymują: KIJOM WORCI z Pisarzowej za program „Maryśka! Psiokrew! [Przy szatkowaniu kapusty]” i KGW Laskowa za program „Przy skubaniu pierzy”.


MUZYKI LUDOWE

Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 500 zł otrzymuje muzyka KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej i MUZYKA JAKUBA RUSIECKIEGO z Poręby Wielkiej.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 400 zł otrzymują: MUZYKA Z WILKOWISKA i muzyka SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 300 zł otrzymują: muzyka SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic oraz muzyka LIMANOWIANIE z Limanowej.

Młodzież
Dwa równorzędne I miejsca, nagrody rzeczowe i okolicznościowe upominki otrzymują: MALI SZCZYRZYCANIE z Pogorzan i DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: muzyka LIMANOWIANIE z Limanowej oraz MUZYKA Z KRASNEGO-LASOCIC.
III miejsce i okolicznościowy upominek otrzymuje muzyka OLSZOWIANIE z Olszówki.

Dzieci
I miejsce, nagrodę rzeczową i okolicznościowy upominek otrzymuje muzyka SMYCKI z Kamienicy.


INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI

Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 250 zł otrzymują: Iwona Cichoń z Łukowicy oraz Bronisław Kaczor z Poręby Wielkiej.
Dwa równorzędne II miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł otrzymują: Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej i Józef Tokarczyk z Mordarki.
Dwa równorzędne III miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 150 zł otrzymują: Dominik Matras ze Słopnic i Barbara Stożek z Mszany Dolnej.

Młodzież
I miejsce, nagrodę rzeczową i okolicznościowy upominek otrzymuje Karol Adamczyk z Poręby Wielkiej.
II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Zofia Pazdan z Janowic gm. Jodłownik.
III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Piotr Cuper ze Szczyrzyca.

Dzieci
Dwa równorzędne I miejsca, nagrody rzeczowe i okolicznościowe upominki otrzymują: Kacper Dudzik z Kamienicy i Hubert Adamczyk z Poręby Wielkiej.
Trzy równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują Karol Morajko z Przenoszy gm. Dobra, Wojciech Tabor z Sadku oraz Paweł Smaciarz z Niedźwiedzia.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Patrycja Dudzik z Łostówki i Katarzyna Jędrzejek z Młynnego.


ŚPIEW SOLOWY

Dorośli
I miejsca nie przyznano.
Trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują: Anna Kaciczak-Domagała z Poręby Wielkiej, Paweł Juszczak z Kisielówki i Bogusław Nawara z Olszówki.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: Anna Gajewska z Mszany Dolnej i Maria Franczak ze Starej Wsi.
Dwa wyróżnienia w postaci okolicznościowych upominków otrzymują: Stanisława Oleksy z Męciny i Barbara Stożek z Mszany Dolnej.

Młodzież
I miejsca nie przyznano.
II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Mariola Lorek z Przyszowej.

Dzieci
I miejsce, nagrodę rzeczową i okolicznościowy upominek otrzymuje Witold Sewiło z Sadku.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Anna Kroczek z Przyszowej i Urszula Woźniak z Męciny.
Trzy równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Bernadetta Łabuz z Mszany Dolnej, Kinga Pasionek z Krasnego-Lasocic i Joanna Potaczek z Łostówki.
Dwa wyróżnienia otrzymują: Anna Łysek z Mszany Dolnej i Jakub Jasiński z Męciny.


GRUPY ŚPIEWACZE

Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł otrzymują: żeńska grupa śpiewacza GORCE z Kamienicy i grupa śpiewacza WILKOWICANIE z Wilkowiska.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują: grupa śpiewacza ZE STRONIA i grupa śpiewacza z Przyszowej.
Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: grupa śpiewacza SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic, MSZANICANKI z Mszany Dolnej oraz KIJOM WORCI z Pisarzowej.
Dwa wyróżnienia w postaci okolicznościowych upominków otrzymują: KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Mszany Dolnej oraz KGW z Olszówki.

Młodzież
I miejsce, nagrodę rzeczową i okolicznościowy upominek otrzymuje grupa śpiewacza SPOD KICEK z Mordarki.
II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje młodzieżowa grupa śpiewacza MALI MĘCINIANIE z Męciny.
III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymują LIMANOWIANIE z Limanowej.

Dzieci
I miejsca nie przyznano.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: OLSZOWIANKI z Olszówki i MAŁE ŁOSTOWIANKI z Łostówki.


GAWĘDZIARZE

Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 250 zł otrzymują: Maria Markiewicz z Porąbki i Stanisław Ptaszek z Pasierbca.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują: Krystyna Wilczyńska z Łukowicy i Zofia Michałek z Dobrej.
Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: Maria Kotara z Kostrzy, Maria Franczak ze Starej Wsi i Marian Janik ze Słopnic.
Wyróżnienia otrzymują Andrzej Ciężadlik z Mszany Dolnej oraz Patryk Grzędziak z Mszany Górnej.

Młodzież
I miejsce, nagrodę rzeczową i okolicznościowy upominek otrzymuje Monika Cepielik z Zasadnego.
II miejsca nie przyznano.
III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Dominika Rosiek z Męciny.

Dzieci
I miejsca nie przyznano.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Anna Łysek z Mszany Dolnej i Karolina Podgórni z Kamienicy.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Aleksandra Boruta ze Słopnic oraz Marlena Kasprzycka z Przyszowej.


MISTRZ I UCZEŃ

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł otrzymuje Bronisław Kaczor z uczniami Marcinem Kaczorem i Konradem Kowalczykiem z Poręby Wielkiej.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują: Rafał Kapera z uczniem Jakubem Kaperą z Krasnego-Lasocic oraz Mieczysław Biel z uczniem Tomaszem Kucharczykiem z Janowic, gm. Jodłownik.
III miejsca nie przyznano.
Wyróżnienie w postaci okolicznościowych upominków otrzymuje Paulina Wąsowicz z uczennicą Aleksandrą Śliwą ze Słopnic.

W roku bieżącym nagroda Limanowskiego Domu Kultury „Dziecięca osobowość artystyczna” dla dzieci do 13 roku życia nie została przyznana.


Na IX Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”, który odbędzie się w Łużnej w 2017 r., Komisja kwalifikuje zespoły regionalne SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic i PRZYSZOWIANIE z Przyszowej.

Na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju w 2017 r. Komisja kwalifikuje dziecięcy zespół regionalny MALI WILKOWICANIE z Wilkowiska.

Na 51. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (sierpień 2017 r.) Komisja kwalifikuje: w kategorii gawędziarzy Marię Markiewicz z Porąbki, Krystynę Wilczyńską z Łukowicy i Stanisława Ptaszka z Pasierbca, a w kategorii instrumentalistów Iwonę Cichoń z Łukowicy (skrzypce), Tobiasza Krzysztofa z Mszany Górnej (skrzypce) oraz Dominika Matrasa ze Słopnic (skrzypce), w kategorii grup śpiewaczych GORCE z Kamienicy i grupę śpiewaczą WILKOWICANIE z Wilkowiska.

Komisja podkreśla duże znaczenie festiwalu folklorystycznego „Limanowska Słaza” dla aktywizacji ruchu regionalnego Ziemi Limanowskiej. Cieszy nas duża liczba uczestników, pojawianie się nowych, młodych wykonawców i liczny udział publiczności w koncertach „Limanowskiej Słazy”. Zwracamy uwagę, aby bardziej zadbać o dopracowanie gwarowej formy tekstów zarówno śpiewanych, jak i mówionych.

Wieloletni warsztatowy charakter festiwalu w widoczny sposób przyczynił się do stale wzrastającego merytoryczno-artystycznego poziomu występujących grup i wszystkich wykonawców. Występy na scenie Limanowskiego Domu Kultury stały się w dzisiejszym czasie sposobem przekazywania tradycji pokoleniom urodzonym już w XXI wieku. Dzięki temu ruch folklorystyczny Powiatu Limanowskiego w swojej większości jest przykładowy w skali Małopolski. Należy tylko mieć nadzieję, że ta z niemałym trudem wypracowana forma prezentacji i doskonalenia warsztatu będzie kontynuowana.

Dziękujemy Pani Dyrektor Magdalenie Szczygieł-Smadze i pracownikom Limanowskiego Domu Kultury za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Festiwalu. Podziękowanie kierujemy także do Dyrekcji i Pracowników Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Dziękujemy również Panu Marianowi Wójtowiczowi za sprawne i pełne humoru prowadzenie koncertów festiwalowych.

Nagrody dla laureatów 42. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza” ufundowali:
- Limanowski Dom Kultury,
- Starostwo Powiatowe w Limanowej,
- Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Wszystkie nagrodzone zespoły oprócz nagród pieniężnych otrzymują również okolicznościowe upominki.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy