bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Ponad 800 tys. zł pozyskanych ze środków zewnętrznych - podsumowanie działań projektowych zrealizowanych w czasie pobytu na „Reymonta”


W październiku 2017 roku nastąpiło zamknięcie siedziby Limanowskiego Domu Kultury przy ul. B. Czecha 4 i rozpoczęcie działalności instytucji w tymczasowej siedzibie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Limanowej. Niespełna 3 lata pobytu poza stałą siedzibą było czasem intensywnych działań na polu pozyskiwania środków zewnętrznych, których udało się pozyskać na łączną kwotę 804 412,75 zł.


Tuż po przeprowadzce w grudniu 2017 roku już w siedzibie tymczasowej, zorganizowaliśmy transgraniczne, polsko-słowackie podsumowanie projektu pt. „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanego od kwietnia do grudnia 2017. Spotkanie było okazją do zaprezentowania na dużym ekranie polsko-słowackiego filmu prezentującego w plenerze tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską. W realizację mikroprojektu zaangażowanych było 8 zespołów: „Trnkári”, „Polhoranka”, „Podroháčka foklórna skupina” i „Goral” ze Słowacji, a także „Limanowianie”, „Szczyrzycanie”, „Przyszowianie” oraz „Jurkowianie” z Polski.

Całkowita wartość zadania to 37 132,65 € przy czym wysokość przyznanego dofinansowania mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 31 562,75 € co stanowiło 85% budżetu zadania. W ramach zadania zrealizowano między innymi bezpłatne transgraniczne warsztaty regionalne w Limanowej i w Dolným Kubinie dla członków poszczególnych zespołów regionalnych, kapeli oraz muzyków prezentujących muzykę pasterską z obu miast, zakupiono 21 kompletnych strojów regionalnych Lachów limanowskich, 5 kompletnych strojów pasterskich oraz 5 instrumentów.


Projekcja filmu „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego”                            Wręczenie okolicznościowych upominków dla uczestników projektu

Pod koniec 2017 roku zrealizowaliśmy jeszcze jeden duży projekt – zakup fortepianu. Zakupiony fortepian koncertowy YAMAHA CS II to instrument wyprodukowany w Japonii, charakteryzujący się niezwykłymi, wyróżniającymi cechami brzmienia, w wielu aspektach nieporównywalnymi z innymi instrumentami. Jakość brzmienia, sprawność mechanizmu oraz staranność wykonania sprawia, że będzie służył artystom i jednostce przez wiele lat.
Zakup wysokiej klasy fortepianu dostosowanego do akustyki i wielkości sali, zdecydowanie przyczyni się do podniesienia standardu dotychczas prowadzonych działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych. Niewątpliwie będzie również inspiracją do wdrażania nowych działań pobudzających potencjał kulturalny i artystyczny społeczności lokalnej.
Środki finansowe pozyskane zostały z Ministestwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pod nazwą: "Infrastruktura domów kultury". Dużym wsparciem była również dotacja celowa przekazana przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa.
Całość zadania zamknęła się w kwocie ponad 105 000,00 zł z czego prawie 80% (84 000,00 zł) to kwota dofinansowania MKiDN.


W roku 2018 zrealizowaliśmy trzy zadania. Dwa z nich otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a jedno z wdrożonego przez Narodowe Centrum Kultury programu „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”.

W pierwszej kolejności, dzięki otrzymanemu wsparciu, mogliśmy przeprowadzić warsztaty integracyjne ze śpiewu, muzyki, a także opracowany został nowy program artystyczny, prezentujący tradycyjne kolędy regionalne z wykorzystaniem charakterystycznych tradycyjnych instrumentów pasterskich ziemi limanowskiej dla członków Grupy Dziecięcej Zespołu Regionalnego „Limanowianie”. Całość działań dopełnił zakup tradycyjnych strojów pasterskich: 20 kompletów dziewczęcych strojów składających się z sukienek – tzw. "jadwisi", ręcznie robionych skarpetek wełnianych, chust kolorowych "tybetowych”, wstążek do włosów, kierpcy oraz 10 tradycyjnych chłopięcych strojów składających się z koszuliny pasterskiej, spodni pasterskich, rzemyka, kierpcy oraz kapelusza. Efekty zrealizowanych działań podziwiać mogliśmy podczas występu grupy w trakcie Koncertu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda!” organizowanego przez jednostkę.
Całkowita wartość zadania: 12770,00 zł w tym wartość przyznanego wsparcia 10000,00 zł.


Dziecięca Grupa Zespołu Regionalnego "Limanowianie" w zakupionych strojach                                    Wystep Dziecięcej Grupy Zespołu Regionalnego "Limanowianie" podczas Koncertu Kolęd "Hej Kolęda!"

Niezwykle ciepło przyjętym był też projekt pod nazwą: „Letnie Spotkania z Folklorem – Limanowa 2018”, który zorganizowany został w Parku Miejskim w Limanowej w ramach programu „Kultura dostępna”. W trakcie dwóch spotkań publiczność mogła poznać różne oblicza folkloru. Na scenie gościliśmy zespoły dziecięce i dorosłe. Wystąpiły zespoły kultywujące tradycje poszczególnych grup etnograficznych powiatu limanowskiego min.:

- Grupa dziecięca Zespołu Regionalnego „Limanowianie”,
- Zespół Regionalny „Mali Szczyrzycanie”,
- Kapela Młodzieżowa Zespołu Regionalnego „Limanowianie”,
- Grupa dziecięca Zespołu Regionalnego „Dolina Słomki” ze Stronia,
- Zespół Regionalny „Limanowianie” im. Ludwika Mordarskiego,
- Zespół Regionalny „Szczyrzycanie”,
- Zespół Regionalny „Jurkowianie”,
- Zespół Regionalny „Przyszowianie”.

Każdy obecny miał możliwość porozmawiania z członkami występujących zespołów na temat strojów, instrumentów, charakterystycznych tańców, specyfiki pracy zespołów regionalnych, a także nabyć materiały promocyjne dotyczące folkloru oraz atrakcji turystycznych poszczególnych regionów. Smakosze potraw regionalnych mogli skosztować dań przygotowanych przez panie z KGW Męcina. Z kolei fani rękodzieła mieli możliwość przyjrzenia się na żywo jak powstają prace rękodzielnicze, które na terenie parku prezentowały seniorki z Domu Dziennego „Senior-WIGOR” oraz seniorki działające przy Limanowskim Domu Kultury. Ciekawym punktem programu były warsztaty taneczne, w trakcie których można było się nauczyć najpopularniejszych tańców z naszego regionu: „polki suwanej”, „polki raśko”, „kowala”, „szewca”, „krzyżaka” czy „kosiorza”.
Całkowita wartość zadania: 22837,00 zł w tym wartość przyznanego wsparcia 18000,00 zł.


Występ Zespołu Regionalnego "Szczyrzycanie"                                                          W trakcie wydarzenia można było skosztować regionalnych potraw

W roku 2018 wniosek jednostki na organizację prestiżowego Festiwalu Folklorystycznego Limanowska „Słaza” otrzymał bardzo wysokie noty zarówno za część merytoryczną, strategiczną, jak i organizacyjną co zagwarantowało nam dwuletnie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Otrzymane wsparcie, w wysokości 50 000,00 zł, udzielone zostało na organizację 44. i 45. festiwalu. Biorąc pod uwagę konieczność organizacji wydarzenia w siedzibie tymczasowej, gdzie niezbędny był wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, otrzymane wsparcie było dużą pomocą. Podczas wydarzenia, w każdym roku ocenie jurorskiej poddanych zostało ponad 90 programów artystycznych, w których wystąpiło 798 osób w roku 2018 i 836 w roku 2019. Tradycyjnie, festiwalowi towarzyszył kiermasz rękodzieła, na którym odwiedzający wydarzenie mogli zakupić obrazy, rzeźby i inne zdobione ręcznie przedmioty. Dodatkowo w roku 2019, z racji 45. edycji festiwalu, wydrukowane zostało wydawnictwo jubileuszowe oraz nagrany został spot reklamowy promujący ten wyjątkowy dla regionu festiwal. Podczas oficjalnego otwarcia organizatorzy uhonorowali także osoby i instytucje, które znacznie przyczyniły się do powstania wydarzenia i jego trwania na przestrzeni tych lat. Pamiątkowe upominki, wykonane zostały specjalnie na tę okoliczność w pracowni plastycznej Limanowskiego Domu Kultury.
Całkowita wartość zadania w roku 2018 to 63364,88 zł, w tym wartość przyznanego wsparcia 25000,00 zł. Rok 2019 zamknął się kwotą 78738,5 zł przy 25000,00 zł dofinansowania.


Laureaci 44. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska "Słaza"                                    Laureaci 45. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska "Słaza"

W kwietniu 2019 roku nasze niezwykle pomysłowe i radosne seniorki działające przy Limanowskim Domu Kultury otrzymały wsparcie na realizację projektu pt. „Z tradycją naszych Ojców”, w ramach projektu "Liderzy 60+, edycja 2", współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 za pośrednictwem Fundacji Dzień Dobry. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostało na organizację niezwykle ciekawych międzypokoleniowych warsztatów: plecenia tradycyjnych wianków na zakończenie oktawy Bożego Ciała, tworzenia tradycyjnych snopków zielnych na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz warsztatów z plastyki obrzędowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie powstałe w trakcie zajęć przedmioty, nawiązywały do wykonywanych dawniej przez mieszkańców wsi elementów sztuki ludowej. Dodatkowo seniorki wzięły udział w dwudniowym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym w Muszynie, którego celem było omówienie planowanych działań na 2019 rok, a także praca nad sześcioma inicjatywami społecznymi, które były realizowane przez poszczególne grupy senioralne. Udział w projekcie był dla seniorek okazją do udziału w warsztatach ceramicznych i artystycznych, których celem było nie tylko rozwijanie umiejętności manualnych, ale i rozwijanie kompetencji, które pozwoliły seniorom jeszcze lepiej przygotować i zrealizować zaplanowane inicjatywy dla lokalnych społeczności.

Całość działań dopełniły spotkania wymienne, które sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości z grupami seniorów z innych miejscowości. Seniorki z Limanowej na swoim terenie miały przyjemność gościć swoich serdecznych przyjaciół seniorów ze Starego Sącza. Spotkanie było okazją do odwiedzenia pięknych wystaw stałych w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, zwiedzenia Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Muzeum Parafialnego oraz wspólnego udziału w warsztatach muzyczno-tanecznych.
Całkowita wartość wsparcia otrzymana na międzypokoleniowe działania warsztatowe to kwota 2300,00 zł.


Warsztaty tworzenia bukietów zielnych na święto Matki Boskiej Zielnej                        Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r., wniosek Miasta Limanowa otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej na doposażenie Orkiestry Dętej Echo Podhala, działającej przy Limanowskim Domu Kultury w ramach konkursu pod nazwą „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”. Na mocy zawartej umowy za realizację zadania odpowiedzialny był Limanowski Dom Kultury. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup niezbędnych instrumentów muzycznych: 3 saksofonów (dwa tenorowe i jeden altowy) oraz puzonu tenorowego.
Całkowita wartość zadania 14000,00 zł w tym przyznane wsparcie 10000,00 zł.


Rok 2019 i 2020 pomimo dalszego pobytu w siedzibie tymczasowej był dla nas rokiem intensywnej pracy związanej z realizacją dużych zadań dofinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dotyczących wyposażania naszego kina. Dzięki staraniom otrzymaliśmy aż cztery dofinansowania: po dwa z Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin” i „Cyfryzacja kin” 2019. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki przychylności władz miasta: Burmistrza oraz Rady Miasta Limanowa, którzy przekazali naszej jednostce dotacje celowe. Dzięki temu do sali widowiskowo-kinowej zakupiony został zestaw cyfrowy, którego sercem jest cyfrowy projektor kinowy: model BARCO IV generacji SP4K-20C – produkcji jednego z największych producentów kinowych projektorów cyfrowych na świecie. Jako ciekawostkę dodamy tylko że jest to drugi projektor tej jakości w Polsce – pierwszy zamontowany na sali kinowej!!!!.
Wartość tego zadania to 384756,49 zł w tym przyznane dofinansowanie 167024,00 zł.
Sala konferencyjno-kinowa z kolei wyposażona została w zestaw cyfrowy Barco DP2K 6E. Całkowita wartość tego zadania to 156000,00 zł przy czym 78 000,00 zł to kwota otrzymanego dofinansowanie.


Projektor BARCO SP4K-20C zamontowany na dużej sali widowiskowej                          Projektor BARCO DP2K 6E zamontowany na sali konferencyjno-kinowej

Ponadto sala widowiskowo-kinowa wyposażona została w system nagłośnieniowy Dolby Digital DCI pracujący w oparciu o cyfrowy procesor dźwięku Datasat AP25, podwieszony nad sceną srebrny ekran będący obecnie jednym z najlepszych powierzchni projekcyjnych: Harkness Clarus XC 170, o wymiarach obrazu 11 x 4,6 m, zakupione i zamontowane zostały fotele.
Z kolei na sali konferencyjno-kinowej wykonane zostały prace związane z montażem pętli indukcyjnej i interkomu kasowego z pętlą indukcyjną – systemu wspomagającego słyszenie i poprawiającego zrozumiałość mowy. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasze kino będzie jeszcze bardziej dostępne dla osób niedosłyszących, a praktycznie bezobsługowy system umożliwi im odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku.
Druga sala kinowa wyposażona została również w ekran Harkness Matt Plus o wymiarach obrazu 5,74 x 2,40m. W ramach prac przeniesiony oraz dozbrojony został posiadany przez jednostkę system nagłośnienia Dolby Digital Surround z obecnie działającej sali kinowej, który teraz pracować będzie w oparciu o cyfrowy procesor dźwięku Datasat AP25 – profesjonalne rozwiązanie opracowane przez inżynierów dźwięku w celu zapewnienia najbardziej realistycznych wrażeń filmowych dostępnych w kinach na całym świecie.
Całkowita wartość zrealizowanych prac zamknęła się kwotą 296177,13 zł przy czym wartość otrzymanego wsparcia to aż 180000 zł.
Ostatnim zadaniem był zakup foteli do sali kinowej, koszt tego zadania to 149394,58 zł, przy czym otrzymane wsparcie to 90 000,00 zł.


Procesor dźwięku razem z projektorem na sali widowiskowej                                        Fotele i ekran na sali konferencyjno-kinowej

Dzięki pozyskanym środkom w rozbudowanym budynku do dyspozycji kinomanów oddane zostaną dwie sale kinowe na 70 i 435 miejsc, wyposażone w najnowsze technologie w najwyższej klasy jakości dźwięku i obrazu, dzięki którym podczas seansu kinowego czeka nas realistyczna scena dźwiękowa z niezrównaną zrozumiałością głosu, krystalicznie czystą muzyką i reprodukcją efektów.


Pozyskiwanie środków zewnętrznych w jednostce od kilku lat realizowane jest z sukcesami. Rok 2020 również obfituje w dobre wiadomości, jednostka pozyskała już dofinansowania na realizacje 3 zadań. Termin ich rozpoczęcia albo już trwa albo rozpocznie się w drugiej połowie roku.


Już dzisiaj pragniemy zaprosić na pierwszy koncert XXIII cyklu Letnich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, które od ponad dwudziestu lat odbywają się w pięknych wnętrzach limanowskiej Bazyliki. W trakcie zaplanowanego na piątek, 24 lipca, koncertu o godzinie 18:45 wystąpi Ireneusz Wyrwa wraz ze Sławomirem Zubrzyckim, którzy swoim występem nawiążą do idei dzieł Leonardo da Vinci. W koncercie zatytułowanym „Viola Organista” usłyszymy właśnie ten instrument, którego pomysłodawcą był włoski geniusz renesansu, w towarzystwie pozytywu. Mamy nadzieje, że ten jak i kolejne koncerty będą nie lada gratką dla miłośników nie tylko muzyki dawnej i klasycznej, ale również dla osób zafascynowanych dawnymi instrumentami, a poprzez powiązanie z muzyką klasyczną odwołującą się do Maryi nie tylko uczcimy muzycznie 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, ale i stworzymy warunki dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym i lokalnym.


Zapraszamy więc do śledzenia naszej strony www.ldk.limanowa.pl jak i profilu fanpage jednostki na Facebooku, gdzie znajdą Państwo informacje o działaniach jakie przed nami.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy

Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

„Limanowski Dom Kultury w Limanowej” przy pomocy niniejszego serwisu przetwarza Twoje dane osobowe, co odbywa się m.in. przy użyciu plików cookies.

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Jeśli się zgodzisz, zastosujemy pliki cookies również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.