bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Protokół posiedzenia Komisji jubileuszowej 40. Limanowskiej Słazy


Wczoraj zakończyło się największe święto folklorystyczne Ziemi Limanowskiej - 40. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”.

Organizator wydarzenia - Limanowski Dom Kultury poniżej publikuje szczegółowy protokół wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia jubileuszowych obchodów tegorocznej „Limanowskiej Słazy”.

Dziękujemy zespołom „Przyszowianie”, „Gorce”, „Kasinianie-Zagórzanie” oraz „Limanowianie” - za wspaniały koncert na zakończenie „Limanowskiej Słazy”, który pokazał barwność i potęgę naszego rodzimego folkloru.

 
PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Konsultantów
40. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”,
który odbył się w dniach 6-9 listopada 2014 r. w Limanowej

Komisja Konsultantów w składzie:
1. Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog
2. Michalina Wojtas - choreograf
3. Benedykt Kafel - etnograf
4. Artur Czesak - dialektolog

po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 81 punktów programu, w których uczestniczyły 683 osoby:
- 13 zespołów regionalnych, w tym 8 dorosłych, 2 młodzieżowe i 3 dziecięce;
- 4 grupy regionalne;
- 16 muzyk, w tym 12 dorosłych, 3 młodzieżowe i 1 dziecięca;
- 14 instrumentalistów, w tym 9 dorosłych, 1 młodzieżowy i 4 dzieci;
- 14śpiewaków solistów, w tym 5 dorosłych, 1 młodzieżowy, 8 dzieci;
- 6 grup śpiewaczych, w tym 4 dorosłe, 1 młodzieżowa i 1 dziecięca;
- 11 gawędziarzy, w tym 5 dorosłych, 1 młodzieżowy i 5 dzieci;
- 3 mistrzów z uczniami
- postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody za starania o autentyczność, dbałość o gwarę, muzykę, śpiew i taniec:


ZESPOŁY REGIONALNE

Dorośli
Trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 800 zł otrzymuje zespół regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej za program „Obigrowka”, zespół regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy za program „Jak sie Jasiek ze Sadku z Kaśką spod Kostrze zonił”, zespół regionalny KASINIANIE-ZAGÓRZANIE za program „U młodego pana w chołpie z rana”.
II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł otrzymuje zespół regionalny GORCE z Kamienicy za program „Jak dziopiota krowy pasły”.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 500 zł otrzymują: zespół regionalny SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic za program „Po sianokosach” i LIMANOWIANIE z Limanowej za program „Po kolędzie”.
Dwa wyróżnienia i statuetki pamiątkowe otrzymują: zespół regionalny SŁOPNICZANIE ze Słopnic za program „Okopek” i zespół regionalny PISARZOWIANIE z Pisarzowej za program „Obigrowka”.

Młodzież
I miejsca nie przyznano.
II miejsce i nagrodę pieniężną 400 zł otrzymuje młodzieżowy zespół regionalny SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca za program „Przy potoku”.
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymuje zespół regionalny RABIANIE z Raby Niżnej za program „Na Matkę Boską Zielną”.

Dzieci
I miejsce i nagrodę pieniężną 500 zł otrzymuje zespół regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy za program „Jak sie Jaśkowi spod Kostrze pcoły roiły”.
II miejsce i nagrodę pieniężną 300 zł otrzymuje regionalny zespół dziecięcy DOLINA SŁOMKI ze Stronia za program „Młócenie grochu”.
III miejsce i nagrodę pieniężną 200 zł otrzymuje zespół regionalny PASIERBIOCKI z Pasierbca za program „Zabawy przed weselem”.


GRUPY REGIONALNE

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 400 zł otrzymuje KGW z Pisarzowej „U chorego Józofa” i KGW z Podłopienia za program „U sknyry przed weselem”.
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymuje grupa regionalna TO WEJ GODOJ z Kamienicy za program „uOskubek”.
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje KGW z Olszówki za program „Ograbek”.


MUZYKI LUDOWE

Dorośli

Nagrodę specjalną im. Jerzego Obrzuta „za wierność wobec tradycji” w wysokości 500 zł i rzeźbę otrzymuje muzyka SPOD KICEK z Mordarki.

I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje muzyka KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej.
Trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują: muzyka JURKOWIANIE z Jurkowa, muzyka DOLINA SŁOMKI ze Stronia oraz rodzinna muzyka Jôzefowskich z Rojówki.
Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: muzyka GORCE z Kamienicy, muzyka LIMANOWIANIE z Limanowej i PORYMBIANIE z Poręby Wielkiej.
Cztery wyróżnienia i statuetki pamiątkowe otrzymują: MUZYKA ZNAD SMOLNIKA z Męciny, muzyka OLSZOWIANIE z Olszówki, SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic i MUZYKA SPOD GORCÓW z Olszówki.

Młodzież
I miejsce i nagrodę rzeczową oraz statuetkę pamiątkową otrzymuje muzyka MALI ŁOSTOWIANIE z Łostówki.
Dwa równorzędne II miejsca, statuetki pamiątkowe i nagrody rzeczowe otrzymują muzyka RABIANIE I z Raby Niżnej i SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca.

Dzieci
I miejsca nie przyznano.
II miejsce, statuetkę pamiątkową i nagrodę rzeczową otrzymuje muzyka RABIANIE II z Raby Niżnej.


INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI

Dorośli
W grupie gry na skrzypcach:
trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: Bronisław Kaczor z Poręby Wielkiej, Dorota Jędrzejek z Limanowej i Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej.

W grupie gry na heligonkach:
I miejsce i nagrodę pieniężną 150 zł otrzymuje Rafał Kapera z Krasnych-Lasocic.
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł otrzymuje Józef Tokarczyk z Mordarki.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 50 zł otrzymuje Edward Mąka z Limanowej i Apolinary Salamon z Kłodnego.

W grupie gry na pozostałych instrumentach:
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł otrzymuje Barbara Stożek z Mszany Dolnej.

Komisja nie sklasyfikowała duetu heligonkowego Józef Tokarczyk i Jerzy Hebda ponieważ takiej formy prezentacji nie przewiduje regulamin

Młodzież
I miejsce, statuetkę pamiątkową i nagrodę rzeczową otrzymuje Karol Adamczyk z Niedźwiedzia.

Dzieci
I miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Hubert Adamczyk z Niedźwiedzia (skrzypce).
II miejsce, statuetkę pamiątkową i nagrodę rzeczową otrzymuje Paweł Krupa ze Szczyrzyca, grający na harmonijce ustnej i piszczałce.
Dwa równorzędne III miejsca za grę na skrzypcach statuetki pamiątkowe i nagrody rzeczowe otrzymują: Paweł Smaciarz z Niedźwiedzia i Zofia Pazdan ze Szczyrzyca.


ŚPIEW SOLOWY

Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: Barbara Stożek z Mszany Dolnej i Zuzanna Franczyk z Limanowej.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: Maria Franczak ze Starej Wsi i Iwona Gawlak z Mordarki.
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł otrzymuje Anna Gajewska z Mszany Dolnej.

Młodzież
I miejsca nie przyznano.
II miejsce, nagrodę rzeczową i statuetkę pamiątkową otrzymuje Mariola Lorek z Przyszowej.

Dzieci
I miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Urszula Woźniak z Męciny.
II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Katarzyna Jędrzejek z Młynnego.
Trzy równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Karolina Kraus z Olszówki, Jakub Jasiński z Męciny i Urszula Łabuz z Mszany Dolnej.
Trzy wyróżnienia i nagrodę rzeczową otrzymują: Magdalena Opiela z Przyszowej, Anna Łysek z Mszany Dolnej i Małgorzata Ciężak z Mszany Dolnej.


GRUPY ŚPIEWACZE

Dorośli
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł otrzymuje grupa GORCE z Kamienicy.
II miejsce i nagrodę pieniężną 200 zł otrzymują MSZANICZANKI z Mszany Dolnej.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: grupa śpiewacza ze Starej Wsi i Słopnicki Zbyrcok ze Słopnic.

Młodzież
I miejsca nie przyznano.
II miejsca nie przyznano.
III miejsce, statuetkę pamiątkową i nagrodę rzeczową otrzymują MĘCINIANIE z Męciny.

Dzieci
I miejsca nie przyznano.
II miejsce, nagrodę rzeczową i statuetkę pamiątkową otrzymuje grupa śpiewacza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przyszowej.


GAWĘDZIARZE

Dorośli
I miejsce i nagrodę pieniężną 150 zł otrzymuje Maria Markiewicz z Porąbki.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: Stanisław Kurek z Koniny i Marian Janik ze Słopnic.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 50 zł otrzymują: Stanisław Ptaszek z Pasierbca i Zofia Michałek z Dobrej.

Młodzież
I miejsca nie przyznano.
II miejsce, statuetkę pamiątkową i nagrodę rzeczową otrzymuje Maria Kowal z Raby Niżnej.

Dzieci
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Marlena Kasprzycka z Przyszowej i Monika Cepielik z Zasadnego.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Urszula Łabuz z Mszany Dolnej i Anna Franczyk z Zasadnego.
III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Piotr Kurczab z Męciny.


MISTRZ I UCZEŃ

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje Sławomir Bryniak z uczniem Piotrem Pałką z Młynnego.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 150 zł otrzymują: Tadeusz Wielgus z uczniem Jakubem Wojakowskim z Niedźwiedzia oraz Marek Duda z uczennicą Iloną Dudą ze Szczawy.

Nagroda Limanowskiego Domu Kultury „Dziecięca osobowość artystyczna” dla dzieci do 13 roku życia została przyznana w śpiewie Piotrowi Pałce z Młynnego (lat 6) w kategorii „mistrz i uczeń”. Chłopiec jest utalentowany muzycznie i ma dużą wrażliwość artystyczną. Mamy nadzieję, że to wyróżnienie będzie dla niego zachętą do rozwijania talentu.


Na VII Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”, który odbędzie się w Łużnej w kwietniu 2015 r. Komisja kwalifikuje zespół regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy i PRZYSZOWIANIE z Przyszowej pod warunkiem uwzględnienia wszystkich uwag Komisji Konsultantów.

Na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju (czerwiec 2015 r.) Komisja kwalifikuje regionalny zespół dziecięcy PNIOKI z Sadku-Kostrzy i regionalny zespół dziecięcy DOLINA SŁOMKI ze Stronia.

Na 49. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (sierpień 2014 r.) Komisja kwalifikuje: w kategorii gawędziarzy panią Marię Markiewicz z Porąbki, a w kategorii instrumentalistów Tobiasza Krzysztofa z Mszany Górnej (skrzypce) i Rafała Kaperę z Krasnych-Lasocic (heligonka).


Komisja podkreśla duże znaczenie Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza” dla aktywizacji ruchu regionalnego Ziemi Limanowskiej. Wieloletni warsztatowy charakter festiwalu w widoczny sposób przyczynił się do stale wzrastającego merytoryczno-artystycznego poziomu występujących grup i wszystkich wykonawców. Coroczna konieczność przygotowania nowego programu do występu dopinguje przyszłych uczestników do dalszego pogłębiania merytorycznej wiedzy oraz doskonalenia techniki wykonawczej. Wszystko to powoduje, że ruch folklorystyczny na Ziemi Limanowskiej w swojej większości jest przykładowy w skali Małopolski. Należy tylko mieć nadzieję, że ta z niemałym trudem wypracowana forma prezentacji i doskonalenia warsztatu będzie kontynuowana.

Gospodarzem 40. Jubileuszowego Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza” był Burmistrz Miasta Limanowa - Władysław Bieda.

Wydarzenie wspierali:
- Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu,
- Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Dziękujemy i gratulujemy

Zapraszamy za rok!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy

Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

„Limanowski Dom Kultury w Limanowej” przy pomocy niniejszego serwisu przetwarza Twoje dane osobowe, co odbywa się m.in. przy użyciu plików cookies.

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Jeśli się zgodzisz, zastosujemy pliki cookies również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.