bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Szkolenie ankieterów – badania etnograficzne


W poniedziałek 30 października 2017 roku odbyło się szkolenie dla ankieterów przygotowujące do przeprowadzenia badań terenowych realizowanych w ramach zadania pn. Kim jesteśmy w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematyka spotkania skupiała się w głównej mierze na omówieniu metodyki planowanych badań, zapoznaniu się z poszczególnymi kwestionariuszami ankiet, zapoznaniem się z problemami, które mogą wystąpić przy prowadzeniu badań jak i analizie listy potencjalnych informatorów do badań. Szkolenie poprowadził Pan Aleksander Smaga - zajmujący się dokumentacją, digitalizacją i archiwizacją zbiorów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury.

Szkolenie poprzedziły prace związane z opracowaniem kwestionariuszy wywiadu obejmujących tematykę i zakres wywiadu z dziedziny tańca, muzyki, gwary oraz obrzędów rodzinnych i dorocznych. W ramach tego działania konieczne było zaangażowanie specjalistów posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury.

I tak za opracowanie kwestionariusza dotyczącego:
  • tańca odpowiedzialna była Pani Michalina Wojtas choreograf, wybitna specjalistka od tańców naszego regionu oraz Lachów Sądeckich,
  • muzyki Pan Aleksander Smaga - główny specjalista ds. muzyki w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, juror przeglądów konkursów.
  • kwestionariusz gwary opracował dr Artur Czesak absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dialektolog i leksykograf, uczestnik projektów wydawniczych z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury, redaktor, korektor.
  • Pan Benedykt Kafel absolwent etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od wielu lat, z niezwykłym zaangażowaniem i wielką pasją prowadzi na terenach regionów etnograficznych Małopolski prace dokumentujące zjawiska tradycyjnej kultury ludowej kwestionariusze obejmujące obrzędy rodzinne i doroczne.

Zapraszamy na stronę Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje o postępach prac nad realizacją w/w zadania.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy