bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

XV Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości - zgłoś się!


Limanowski Dom Kultury oraz Klub Sportowy LKS Płomień sekcja szachowa zapraszają do udziału w XV Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości, który odbędzie się 10 listopada w Limanowskim Dom Kultury.

 

Turniej ma na celu nie tylko popularyzację gry w szachy w mieście Limanowa i powiecie limanowskim, ale także uczczenie 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 107. Rocznicy pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Limanowskiej. Istotnym jest fakt, że dzięki staraniom pana Ryszarda Ewerta oraz Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury udało się wznowić Turniej po 6 latach nieobecności. Ostatnia, XIV edycja, turnieju miała miejsce w 2015 roku.

 

Turniej rozpocznie się 10 listopada o godz. 10:00. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta Limanowa i powiatu limanowskiego. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: Młodzik i Open z podziałem na płeć.

 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesyłanie mailowo na adres: biuro@ldk.limanowa.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę) na adres organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

Razem z kartą zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowej: 10 zł/osoba (uczniowie, studenci, emeryci: 5 zł) – 50% wpisowego zwiększa pulę nagród. Opłaty można dokonać w sekretariacie LDK lub na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury: 54 8804 0000 0000 0024 5906 0001.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2021 roku o godz. 15:00.  

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpośrednio przed grą w dniu zawodów zgłoszenia  nie  będą przyjmowane!

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, który można pobrać razem z kartą zgłoszenia poniżej.

 

ZAPRASZAMY!

 

Obraz: Yakup Ipek z Pixabay

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy