bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Zakończyliśmy cykl szkoleń i konsultacji dla zespołu LDK realizowanych w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”


 

 

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Limanowskiego Domu Kultury zakończyli cykl szkoleń oraz konsultacji online realizowanych w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” pn. "Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online”.


W dniach 15-16 grudnia 2022 r. zespół LDK brał udział w szkoleniu stacjonarnym podczas, którego mapowaliśmy zasoby własnej instytucji oraz instytucji lokalnych, dokonaliśmy przeglądu narzędzi cyfrowych umożliwiających zdalną edukację i animację kultury (w tym m.in.: narzędzi do prowadzenia spotkań i warsztatów online, webinariów, e-kursów, transmisji online,  poznaliśmy internetowe narzędzia do zarządzania projektami, tworzenia podcastów, edycji materiałów foto i video), zapoznaliśmy się z dobrymi praktykami i aktualnymi trendami działań z zakresu zdalnej edukacji kulturowej i animacji, zgłębiliśmy podstawy koncepcji budowania publiczności wraz z badaniem potrzeb odbiorców, jak i zasady projektowania działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby i wykorzystujące zmapowane zasoby.


W styczniu wzięliśmy udział w konsultacjach online, w trakcie których omówiliśmy zagadnienia z zakresu organizacji wewnętrznej i zewnętrznej projektu, nomenklatury projektowej, techniki analityki szarych stref i nakładów projektowych, podstawy projektów zewnętrznych i dotacji w tym UE.  Poznaliśmy również zasady i rozwiązania komunikacji zewnętrznej instytucji w sieci i oferty kulturalnej w ogóle - skrojone pod Limanowski Dom Kultury, omówiliśmy funkcjonowanie organizacji w sieci w tym kwestie obecności i triki wizerunkowe, zasady budowania pozycji w środowisku lokalnym. Cykl konsultacji zakończyliśmy przeprowadzeniem audytu organizacyjno - informacyjnego produktu flagowego organizowanego przez Limanowski Dom Kultury.


Szkolenie oraz konsultacje poprowadziła pani Nina Gałuszka.

Zrealizowane szkolenia oraz konsultacje przyczyniły się do nabycie nowych umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia i dalszego rozwijania statutowych działań jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych on-line w społeczności lokalnej.

 

*źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Grafika: Narodowe Centrum Kultury.

 

 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy