bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Edukacja w zakresie dziedzictwa rękodzielniczego już niebawem w LDK.Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza jednostka otrzymała wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację operacji pt.„ Warsztaty tradycyjnego bibułkarstwa oraz plecionkarstwa - W bibułę, siano i słomę zapleceni".

Głównym celem operacji jest podejmowania inicjatyw mających na celu pielęgnowanie i popularyzowanie wiedzy i umiejętności związanych z tradycyjnym dziedzictwem rękodzielniczym, wzmocnienia więzi i wspólnej tożsamości, a także rozwinięcie umiejętności współdziałania. W naszych działaniach warsztatowych skupimy się na jednych z piękniejszych sztuk ludowych jakim jest bibułkarstwo i plecionkarstwo będące nieodłącznym elementem małopolskiej tradycji.

Operacja zakłada realizację warsztatów rodzinnych oraz dla dorosłych (w tym seniorów) z dziedzictwa rękodzielniczego – bibułkarstwa oraz plecionkarstwa, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do realizacji działań warsztatowych, przeprowadzenie warsztatów oraz organizację uroczystego spotkania podsumowującego realizację projektu. Wierzymy, że dzięki szerokiemu wachlarzowi zaplanowanych działań możliwe będzie zachowanie, kultywowanie i promowanie dziedzictwa rękodzielniczego regionu. Planowany termin rozpoczęcia działań warsztatowych listopad 2020.
 
Już teraz zachęcamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych gdzie na bieżąco będziemy informować o wszystkich działaniach realizowanych w ramach w/w operacji.

Operacja w zakresie Edukacji i promocji w zakresie dziedzictwa rękodzielniczego pn. ”Warsztaty tradycyjnego bibułkarstwa oraz plecionkarstwa - W bibułę, siano i słomę zapleceni" mająca na celu pielęgnowanie i popularyzowanie wiedzy i umiejętności związanej z tradycyjnym dziedzictwem rękodzielniczym obszaru LGD., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy