bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Zakup sprzętu cyfrowego do prowadzenia konferencji i transmisji online - informacja o ogłoszeniu przetargu


 

 

Limanowski Dom Kultury informuje o ogłoszeniu przetargu.

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu cyfrowego do prowadzenia konferencji i transmisji online.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4076bdd8-f4a8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online” finansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy