bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Zaproszenie do wysłuchania zapisu koncertu Orkiestry Dętej "Echo Podhala"


Serdecznie zapraszamy do wysłuchania zapisu koncertu w którym udział wzięli członkowie Orkiestry Dętej Echo Podhala działającej przy naszej jednostce.

Koncert obejmuje dziesięc utworów opartych na motywach regionu. Utwory opracowane zostały w trakcie realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian operacji w zakresie Zachowania i promocji muzycznego dziedzictwa obszaru LGD pn. „Echo Podhala – z muzyką przez pokolenia” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
Mamy nadzieję, że dzięki realizacji operacji muzyczne dziedzictwo kulturowe regionu nie tylko będzie promowane ale również zostanie zachowane dla przyszłych pokoleń. To już ostatnie działanie zaplanowane w ramach operacji, która była to wspaniała okazją do uczczenia 95 rocznicy powstania Orkiestry Dętej.

Więcej informacji o realizowanej operacji na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Limanowian: http://www.wwww.limanowianie.pl/nw

Miłego słuchania!
 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy