bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

"Mam talent dla Jezusa" - ogłaszamy konkurs w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II


W tym roku mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku i przez niespełna 27 lat pełnił posługę Głowy Kościoła Katolickiego. Z tej okazji w całym kraju jest organizowanych wiele wydarzeń i inicjatyw nawiązujących do życia i twórczości Papieża Polaka. Również Limanowski Dom Kultury, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Ziemia Limanowska i Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej włączył się w obchody tej rocznicy i zaprasza do udziału w konkursie "Mam talent dla Jezusa".


Życie i posługa kapłańska, biskupia i papieska Jana Pawła II wpisała się na trwałe w dzieje świata. Nauka, którą głosił jest wciąż żywa i wymaga ponownego przypomnienia. Organizacja konkursu na poziomie plastycznym i fotografii dokumentalnej ma na celu przedstawienie pasji artystycznych wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w konkursie inspirując się wartościami religii płynącymi z nauczania Jana Pawła II.

Celem konkursu jest ukazanie wartości religii i wiary chrześcijańskiej mającej wpływ na życie człowieka, przedstawione w twórczości artystycznej takiej jak rysunek i fotografia, opartej na inspiracji osobą Jana Pawła II, poprzez upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz Jego wielkiego pontyfikatu papieskiego, przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski, ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.

W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli podzieleni na kategorie wiekowe. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu limanowskiego. Uczestnicy konkursu będą mogli składać swoje prace w formie rysunku i fotografii na wskazany w regulaminie adres do dnia 30 września 2020 r.

Finał konkursu zaplanowany jest na 16 października 2020 r. o godz. 16:00 w Limanowskim Domu Kultury w 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na urząd Głowy Kościoła Katolickiego.

Poniżej znajduje się regulamin i zasady przebiegu Konkursu oraz karty uczestnika do pobrania.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska, Limanowski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy